Son Dakika Haberleri: 2019 Geçici Satın Alma Gücü Paritesi Açıklandı

Son Dakika Haberleri: 2019 Geçici Satın Alma Gücü Paritesi Açıklandı

SGP’nin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2019 (AB) geçici sonuçlarına göre 27, Avrupa Birliği’nin kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) endeksi ile açıklanırken, ülke ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye ve Avrupa Birliği için 61’dir. K, ortalamanın yüzde 39’u idi. Kaldı

Buna karşılık 27 Avrupa Birliği üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna). Hersek) ve İngiltere kapsam dahilindedir.

37 ülke arasındaki SGP’ye göre, kişi başına en yüksek GSYİH endeksi 261 ile Lüksemburg ve 31 ile en düşük Arnavutluk olmuştur. Lüksemburg’un kişi başına GSYİH / GSYİH’si GSYİH, AB ortalamasının yüzde 161’inden fazlaydı ve Arnavutluk’un değeri yüzde 69’un altındaydı.

Türkiye’nin 2019 yılında kişi başına gerçek tüketim seviyesi 68

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılması kişi başına GSYİH’ye dayalı olmakla birlikte, kişi başına reel tüketim endeksi tüketicilerin göreceli refah düzeylerinden daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin yanı sıra, fiili kişisel tüketim, hükümet veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetleri (eğitim, sağlık vb.) İçerir.

27 100 AB ülkesinde kişi başına ortalama gerçek tüketim seviyesi yüzde 68 ila 32 iken, AB ortalamasının altındadır. Karşılaştırmaya dahil edilen 37 ülke arasında, Lüksemburg kişi başına gerçek tüketim değeri 135 olan en yüksek ülke ve Arnavutluk en düşük 40 olan ülke oldu.

Türkiye’de gerçek kişisel tüketim için fiyat seviyesi endeksi 40

Fiyat seviyesi endeksi, döviz kuruna kıyasla ülkelerin ulusal para birimlerinin satın alma gücünün bir göstergesidir. Bir ülkenin fiyat seviyesi endeksi 100’den büyükse, bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına kıyasla “pahalı” olarak ifade edilir ve 100’den düşükse, Bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.

Geçici sonuçlara göre, fiyat seviyesi endeksinde Türkiye’nin gerçek kişisel tüketimi 2019 yılında 40 olmuştur. Bu değer, Avrupa Birliği ülkelerinde 100 Euro’ya karşılık gelmektedir ve Türkiye’de satın alınan aynı ürün ve hizmet sepeti, Türk Lirası ile 40 Euro para satın alınabileceğini göstermektedir.

You might like

About the Author: Muhammad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir