Ek Emeklilik Sigortası Geliyor – Haberler

Ek Emeklilik Sigortası Geliyor - Haberler

Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ile ilgili açıklamaları şöyle:

– Türkiye’nin istihdamı, gradyanlı çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi adı hazırladık; Amacımız, Ocak 2019 ile Nisan 2020 arasında işsiz vatandaşlarımızın tekrar istihdama katılmalarını sağlamaktır. Kaybı telafi etmeye ek olarak, saldırı ve pandemi öncesi orandan daha iyi bir istihdam düzeyi elde etmek istiyoruz.

– Ekonomik faaliyetten yoksun olması nedeniyle çalışanlarını küçük faaliyetlerde bulunan veya ücretsiz olarak terk eden işverenler.
Genellemeyi destekleyeceğiz. Çalışma hayatında normalleşmeyi teşvik edecek bir mekanizma oluşturacağız. Bu bağlamda, ek istihdam için teşvikler sağlayacağız.

– Sürecin en önemli göstergelerinde veya esnek çalışma alanında işgücü piyasamızı daha verimli hale getirecek düzenlemeler yapacağız. 25 yaşın altındaki gençlerin, özellikle genç istihdamı için istihdamı destekleyerek deneyim kazanmasını sağlayacağız.

– 25 yaşın altındaki gençlerin ve 50 yaşın üzerindeki kişilerin kolay istihdam edilmesini sağlayacağız. Çalışanlara ek emeklilik sigortası sağlamak için bir çalışmaya başlıyoruz. İşçilerin elde edilen hakları kurulacak karma bir model ile korunacaktır. Ek emeklilik sigortası ile birlikte ek emeklilik yardımı da sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilik konusunda daha rahat olacaklar. Bunun için devlet ellerini taşın altına koyacaktır. Türk istihdamına adapte olacağız, bu davanın sürekli olarak bu fonun kapsamına alınması gerekiyor.

– Esnaf, küçük işletmeler, yatırımcılar, üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli bir sistem kuracağız.

– Türkiye’nin istihdam kalkanı hızla aktive edildikten sonra ek emeklilik sistemi 2022 yılında yürürlüğe girecektir.

– Yeni dönemde üretim ve ihracata yönelik kalkınma politikamızı daha güçlü uygulamaya kararlıyız. Bunun için reel sektörümüzü ve sanayicimizi daha destekleyeceğiz. Yeni ve daha yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız.

– Yatırımın yüksek ve orta yüksek teknoloji sektörlerine yönlendirilmesini sağlayacağız. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5’ini oluşturan ciddi ekonomik daralmalar kaydedildi. İkinci çeyrekte bazı olumsuz gelişmeler olabilir, ancak üçüncü, dördüncü çeyrekte bu büyümeyi tekrar kazanacağız.

Nisan ayındaki kayıplarımıza rağmen, Mayıs ayının önde gelen göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içinde olduğunu göstermektedir. Enflasyonu hedef seviyemize düşürmek için bu olumlu süreci desteklemeye kararlıyız.

Mal ve hizmet pazarlarında rekabeti ve verimliliği artıracak yapısal reformlara ek olarak, gıda fiyatlarındaki şişmeyi azaltmak için de önlemler alacağız. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarındaki döviz kuru geçişine karşı gerekli mekanizmayı kuracağız. Hedefimiz, 2020’de yüzde 8,5, 2021’de yüzde 6 ve 2022’de yüzde 5’in altına ayarlanan enflasyonu kademeli olarak azaltmaktır. Devlet tahvili faizlerinin 2 yıl içinde yüzde 8,6’dan ve 5 yıl içinde yüzde 10,1’den düşük olduğu belirtilmektedir.

– Son 3 ayda 5.5 milyon ailemize 1.000 TL nakit yardım sağladık. Mart ayından bu yana kısa çalışma uygulamasından 3 milyondan fazla insan yararlandı; Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar TL ödedik. Ücretsiz izin ve kısa süreli çalışma ödeneği alamayan çalışanlar için aylık 1.177 £ nakit tazminat ödemeye başladık. Nakit tazminattan yararlanan personel sayısı 1 milyona ulaştı. Geliri 5.000 TL’den az olan 6.7 milyon vatandaşa 40 milyon TL’ye mali yardım sağladık.

– Harici yardıma ihtiyaç duymadan ve herhangi bir uluslararası kurumun desteği olmadan şirketlerimizi, geleneklerimizi ve vatandaşlarımızı destekledik.

You might like

About the Author: Muhammad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir