Çiğ sütün tamamının ödenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir

Çiğ sütün tamamının ödenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir

Çiğ sütün desteklenmesi ve düzenlenmesi için Süt Piyasası Bakanlığı Topluluk Gazetesinde yayınlandı ve 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile 2020 yılında çiğ süt desteğinde yer alan destek ödemelerine ilişkin usul ve esaslar alınmış ve Başkanın kararı ile süt pazarının düzenlenmesine ilişkin karar alınmıştır.

Buna göre çiğ sütü desteklemek için gerekli kaynaklar ve süt pazarının düzenlenmesi, hayvancılığı desteklemek için tahsis edilen ödenekle bütçede karşılanacaktır. Gerekli fonların Bakanlık tarafından devredilmesinden sonra banka tarafından ödenecektir.

Yetiştiriciler, Süt Kayıt Sistemi (BSKS) kayıt ve onay süreçleri veritabanında kayıt ve düzenleme prosedürleri kapsamında işletilen süt işleme tesislerine çiğ süt satan üretici-üretici bir kuruluşun üyesi olan çiğ süt tarafından desteklenecektir. dır-dir.

Ürettiği kuruluşlar aracılığıyla süt ürünlerine dönüştürülerek üretilen çiğ süt satan ve Et ve Süt Enstitüsü Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de onları desteklemekten faydalanacaklar. Destek, 1 kg süt ürününe eşit süt miktarına bağlı olacaktır.

Çiğ süt desteğinden faydalanacakların çalışması ve sütün alındığı hayvanların TETRKVET’e kayıtlı olması gerekir.

Süt soğutma tanklarına, süt toplama merkezlerine ve süt doldurma tesislerine uygunluk, yürürlükteki yasaların hükümleri ile kontrol edilecektir.

Tebliğde yer alan destek ödemeleri kamu kaynakları olduğundan, haciz-icra, atamalar ve benzeri işlemler sekizinci klasöre aktarılmadan yapılmayacaktır.

İdari hatalar nedeniyle düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, destek ödemelerinden yararlandığı tespit edilen üreticiler 5 yıl boyunca hiçbir destek programından yararlanamayacaklardır.

You might like

About the Author: Muhammad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir