Çanta önerisi Genel Kurulda görüşülecek

Çanta önerisi Genel Kurulda görüşülecek

Parlamento, güvenlik mevzuatı yasasında yapılan değişiklikleri müzakere etmeye devam edecektir. Parlamento Genel Kurulu 16 Haziran Salı günü toplanacak ve 11’inci maddeden korunma kanununun değiştirilmesi için kanun teklifini görüşmeye devam edecektir. Yönetmelik, Türk rekabet hukuku mevzuatına AB hukukunda yer alan taahhüt ve uyum kurumları sağlamayı amaçlamaktadır. Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kuralları içeren öneri, iblisleşmeyi önlemeyi amaçlamaktadır.

Bir ya da daha fazla teşebbüsü bir teklifle birleştirmek yasadışı olacaktır ve bu, özellikle baskın bir pozisyon oluşturmak veya mevcut baskın bir pozisyonu güçlendirmek için, mal veya hizmetler için herhangi bir pazarda etkili rekabette önemli bir azalmaya yol açacak bir teklifle birleştirmek yasaktır. yapmak.

İkinci Yargı Paketi ajansa gelecek

Rekabetin korunmasına ilişkin yasada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini takiben, ikinci bir yargı paketi ve mevzuat öneren bazı yasalarda yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, medeni usul kanunu ile müzakerelerin başlaması beklenmektedir.

Teklife göre, “duruşmaya katılanları korumak için daha iyi bir ilgi varsa” duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli tutulacaktır.

Hâkimin reddedilme nedenleri aynı uyuşmazlıkta tahkim veya uzlaşmaya da eklenecektir.

Prima facie mahkemesine yargı yetkisi dahilinde veya yargı yetkisi dışında bir karar verilmesi halinde, taraflara kararın tebliğ edilmesi ve yetkili veya yetkili mahkemeye dosyalanması ile ilgili 2 haftalık süre bildirim tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tarafların, tanıkların, bilirkişilerin veya bilirkişilerin iletildikleri yerden dinlenmesi için rıza göstermeleri gerekecektir.

“Toplu Mahkemelere Soruşturma” adı verilen yeni yönetmelikte, mahkemenin tüm işlemleri, haciz ve ihtiyati tedbir için duruşma öncesi veya duruşma sonrasında talep edilen delillerin tespiti gibi geçici yasal güvenceler dahil olmak üzere komite tarafından yürütülecektir. bağlanacak.

Hücre ücretleri deneme giderleri kapsamından çıkarılacak ve bunun yerine başvuru ücreti eklenecektir.

İtiraz veya ihtiyati tedbir kararının verildiği taraf, kararın aleyhine karar verirken doğrudan başvuruda bulunabilir ve yokluğunda yapılırsa, öncelikle mahkemeye başvurabilir. Bir karar verdiğini.

Temyiz kararları ve düzeltmeler, temyiz değil bölgesel mahkemelerde verilen kararlara uygulanacaktır.

Tüketici mahkemelerinde ihtilaf olması halinde, dava açılmadan önce hakem icra edilecektir.

Miktar veya değere bakılmaksızın, mahkemenin kararına karşı itiraz veya itiraz yapılabilir.

Ekonomik reform için BEd

Bu hafta ayrıca 399 sayılı bazı mevzuat ve kararnamelerde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul gündeminde olması beklenmektedir.

Teklifle, bu yıl 3 depremde yardım mağdurlarına yardım edilebileceği ve 7 ili etkileyeceği öngörülmektedir.

Elektronik iletişim hizmet kurumları ve finans kurumlarının müşterileri ile yapılan işlemlerde elektronik olarak sözleşmeler yapılabilir.

Elektronik iletişim hizmetlerine ilişkin sözleşmeler yazılı ve elektronik prosedürlerle yapılacaktır. Üyelik sözleşmelerinin feshi halinde, yazılı bildirim durumu kaldırılacaktır.

Çek kanununda yapılan düzenlemeye göre, çekle suçlu bulunan bir kişi, serbest bırakma tarihinden sonraki 1 yıl içinde çek değerinin ödenmemiş kısmının onda birini ödemek zorundadır.

1 Temmuz 2021’de tütün tüccarları için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin veya bildirim alınmadan ceza infazı yürürlüğe girecektir.

SAE ve bağlı ortaklıklarına bir iç kontrol sistemi kurulacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Yasida davası için yasal dayanağın kaldırılmasını da içeren Mustafa Opentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirda Parlamento Üyesi tarafından imzalanan kanun teklifi müzakerelerini başlatmak üzere 18 Haziran Perşembe günü toplanacak. dır-dir.

AKT ve MHP milletvekilleri tarafından imzalanan belirli maddelerin kaldırılmasına ve “geçici hukuk maddelerinin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın önerisi” ile ulusal yargı yetkisini ihlal ederek ulusal yargı yetkisini ihlal eden entop ve evrensel yasal kurallar Kurallardan habersiz. Yargıtay tarafından kullanılan yetkilerin yasal dayanağını oluşturan yasa hükümleri, özgürlüğü sona erdiren ve hâlâ yürürlükte olan kararlar yürürlükten kaldırılacaktır.

Yeni bir önlem öngörerek, Yüksek Mahkemenin kuruluşu ve yetkilerine ilişkin kanunun hükümlerini kaldırarak hükümsüz ve hükümsüz hale gelen kararlardan doğan zararları telafi etmek mümkün olacaktır.

TBMM KIT Komisyonu denetimini başlatacaktır. Komisyon, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 16 Haziran Salı, Makine ve Kimya Endüstrileri Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İlor Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Müdürlüğü, Waqif şnnatat Restorasyonu V Tikrate A ve Dunusan Boru Sanai V . Ticaret A.Ş., Türkiye de kurumun hesaplarını Kömür Otoritesi ile 18 Haziran Perşembe günü kontrol edecek.

You might like

About the Author: Muhammad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir