İhale Danışmanlığı Şirketleri ve Verilen Hizmetlerde Yaşanan Sorunlar

Kamu ihalelerine iştirak eden binlerce şirket bu alanda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bunun nedeni ise, uygun ihalelerin taramasını yapma, bu ihalelerin dokümanlarını inceleme, ihale öncesi ve sonrasındaki hukuka aykırılıklarla ilgili idari başvurularda bulunma ve dava süreçlerini yönetme konularının oldukça teknik olması ve uzmanlık gerektirmesidir. Tüm bu hizmetler için ayrı ayrı personel çalıştırmaktansa, şirketler bu alanda uzmanlaşmış danışmanlık bürolarından, şirketlerinden hizmet alma yoluna gitmektedir.
Bu alanda hizmet verenler genel olarak avukatlık büroları olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş danışmanlık şirketleri de olabilmektedir. Uygulamada danışmanlık şirketleri tarafından avukatlık hizmetlerinin de sunulduğu ifade edilmekteyse de Avukatlık Kanunu uyarınca bu şirketlerin avukatlık hizmetleri sunamayacağı açıktır. Ayrıca, bu şirketlerden Kamu İhale Danışmanlığı hizmeti alan şirketler birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Hukuka aykırılıkların çözümü tamamen yetkin bir hukuk danışmanlığını, avukatlığı gerektirdiğinden, şirketlerin bu danışmanlık şirketleri yerine yetkin hukuk bürolarını tercih etmesi tavsiye edilmektedir.
Bilinmelidir ki, ihale sürecinde tarafları anlaşmazlığa düşüren tüm konular birer hukuki ihtilaftır. Gerek bu süreçte gerçekleştirilecek idari başvurularda gerekse de dava süreçlerinin yürütülmesinde ihale danışmanlığı yapan bir avukattan hizmet alınmasında yarar bulunmaktadır. Aksi taktirde, Kamu İhale Hukukundaki süreler kesin olduğundan ve zorunlu idari başvuru yolları öngörüldüğünden, hak kayıplarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.