1 MW’lık Lisanssız Güneş, Rüzgar Santrallerine Vize Çıktı

Lisans gerektirmeyen elektrik sektöründe, 1 MW’lık üretimde bulunabilme başvuruları için dağıtım kurumlarından izin alma konusundaki sorunlarının çözülmesi hususunda Avukat Melih Akkurt’un başlattığı hukuki süreçte hedefe ulaşıldı. Dağıtım kurumlarınca, Güneş santrali (GES) kurma başvurusu geri çevrilen 16 şirketi temsil eden Melih Akkurt’un hukuk mücadelesi neticelendirildi. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, şirketlerin hukuki mücadelesi üzerine yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Danıştay 13. Daire de mahkeme hükmünü onadı. Karar, çok sayıda elektrik üreticisini sevindirdi.Avukat Melih Akkurt’un yürüttüğü hukuki süreç neticesinde, 1 Megavat (MW) üst limit olmak üzere lisans gerekmeden, yerli elektrik üreticileri üretimde bulunabilme hakkından faydalanabilecek. Lisans gerekmeden üretim başvurularının incelenmesinde, ‘sadece mevzuatın temel alınmasının gerekli olduğu’ hükmü bulunan karar, güneş ve diğer doğal kaynaklardan, lisanssız elektrik üretiminin önünü açtı.

AVUKAT MELİH AKKURT’TAN ENERJİ SEKTÖRÜNDE HUKUKİ ZAFER
Üst limiti 1 Megavat(MW) olacak şekilde, lisans gerekmeden güneş enerjisi santrali kurarak, Afşin Elbistan’a uzantı oluşturmak isteyen fakat bu başvurusu AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketince geri çevrilen 16 şirket dağıtım şirketi Avukat Melih Akkurt ile sorunu yargıya götürmüştü. Toplamda 16 şirketin 46 başvurusu için Akkurt’un, verdiği hukuk mücadelesinin neticesinde Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma hükmü vermişti.İdari Mahkeme, AKEDAŞ’ın mevzuatta bulunmayan bir süreç yürüttüğüne işaret ederek bir karar aldı. Mahkemenin kararı şu şekildeydi: “Böyle bir sürecin yürütülmesi durumunda telafisi zor ve imkânsız hasarların oluşacağı konusunda şüphe yoktur. Bu sebeple dava konusu sürecin, yürütülmesi durumunda telafisi zor ve imkânsız hasarların oluşacağından teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.Danıştay 13. Daire de bu kararı onadı. Böylece, Avukat Melih Akkurt’un başlattığı hukuk mücadelesi neticesinde enerji pazarında bir dönem kapandı.Akkurt’un yürüttüğü sürecin sonrasında mahkemenin verdiği ve Danıştay’ın onadığı hüküm ile dağıtım şirketlerinin bir neden göstermeden geri çevirdiği birçok küçük elektrik üreticisini sevindirdi.

 3 BİN BAŞVURUYU GERİ ÇEVRİLMİŞTİ
Konunun uzmanları, Türkiye’de şimdiye dek lisans olmadan yapılan üretimde neredeyse 5 bin 500 başvurunun kabul edildiğine ve 3 bin başvurunun da dağıtım şirketleri tarafından geri çevrildiğine işaret ediyor.Avukat Melih Akkurt’un mücadelesi neticesinde alınan karar, elektrik üreticilerinin enerji sektörüne katılımını kolaylaştırması bakımından büyük önemi bulunuyor. Netice itibariyle yargının aldığı bu kararla elektrik pazarının genişlemesi ve tüketicinin çok daha  az maliyetli elektrik alması bekleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Elektrik üretiminde 1 MW üst limit olmak şartıyla üretimde bulunmak için lisans gerekmiyor. Yatırım yapanlar lisans gerekmeden doğal kaynaklarla üretimde bulunabiliyor. Yatırımcılar ayrıca, üretilen elektriğin fazlasını devlete satabiliyor. Yerli üreticiler ürettiği elektriği bu şekilde satmak isterken son zamanlarda elektrik dağıtım kurumlarından izin almada sorun yaşadı. Bunun üzerine, üreticilerin yaptığı şikâyetler üzerine TEDAŞ da konuyu incelemeye aldı. Dağıtım şirketlerine yönelik inceleme başlatan TEDAŞ, sorunla ilgili 21 dağıtım alanında uygulama birliği sağlamak ve yerli elektrik üreticilerinin işini yapabilmesi amacıyla mevzuat üzerinde değişiklik yapmayı gündemine aldı.TEDAŞ’ın bu çalışmaları piyasadaki lisans sahibi olmayan yatırımcıların sorunlarının giderilmesinde önemli bir adım olarak kaydediliyor. Alınan kararın başka küçük üreticilerce emsal niteliğinde bir yargı dayanağı oluşturuyor.

LİSANS GEREKMEDEN ÜRETİMDE BULUNMA İMKÂNI
Lisans almanın milyon TL’lere mal olduğu elektrik piyasasında lisans gerekmeden üretimde bulunabilmek, büyük bir olanak  olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, “Lisans almanın çok maliyetli olması sebebiyle, lisans almadan üretim oldukça değerlendi. Yargının bu kararı, yerli üreticinin ve lisans gereği olmadan yapılan üretimi artıracak. Lisans gerekmeden yapılan üretim ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyeli kullanarak dışa bağımlılığın düşürülmesi ve çevreci enerji üretimi yapmak konusunda hayli önemli” yorumunu yapıyor.

Üretim ve Yatırım Büyük Önem Taşıyor

Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, 2017 yılı ile ilgili büyük beklentilerinin olduğunu belirtti. Mert Mildon, “En kötü şeylerin geçmişte kaldığını düşünüyor ve stratejilerimizi buna göre oluşturuyoruz” dedi.Özel sektöre yatırım ve üretim yapma sorumluluğunun düştüğünü söyleyen Mert Mildon, “Özel sektör de yapması gerekeni yapacaktır” dedi. Mert Mildon, “Üretim yapmak, bu zamandaki sihirli kelimelerimiz olup bize rehberlik etmeli” ifadelerini kullandı.

BABA ÖĞÜDÜNÜ REHBER ALDIK
Geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye’nin zor dönemler yaşadığını söyleyen Mert Mildon bu gibi dönemlerde babalarının başlattığı çizgiyi takip ettiklerini söyledi.  “Babam Turhan Mildon, belirsiz zamanlardaüretim ve yatırım gibi en iyi bildiği işleri yaptığını anlatırdı. Biz bu yöntemin zararını görmedik” dedi. Mert Mildon “Bugün, Miller Holding gibi Çanakkale’den 7 bin kilometre öteye yatırım yapan bir kuruluş varsa bu da felsefemizin başarısındandır” diye konuştu.

BİZİ ÖNE ÇIKARAN FARKIMIZ
Rakiplerinin içinden Miller Holding’iöne çıkaran şeyin Miller Holding’in farkının felsefesi olduğuna dikkat çeken Mert Mildon, üretime sırtını dayayan yönetim felsefelerinin en önemli farklarını oluşturduğunu söyledi. Bunun yanı sıra araç kiralamadan, denizciliğe; kara yolu lojistiktiğinden inşaata, enerji ve akaryakıta değinfarklı pazarlarda  faaliyet gösterdiklerini söyleyen Mert Mildon, “Saydığım bütün bu pazarlara sıfırdan girdik. Sıfırdan girdik ve doğru yatırımlar gerçekleştirerek markamıza yer açtık” dedi.  Faaliyette oldukları hiçbir pazarda geçici olmadıklarını belirten Mert Mildon, “Kalıcı olmak amacımızdı, bu amaçla da hem markamıza, hem çalışanlarımıza devamlı yatırımda bulunduk. Yaptıklarımızın karşılığını giriş yaptığımız her pazarda tüketicilerin gösterdiği güvenle gördük, görüyoruz ve memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı.  Mert Mildonsürdürdükleri azimli çalışmanın karşılığı olarak bugün, Miller Holding’in 300 milyon TL ciroya sahip ve birçok pazarda faaliyet yürüten bir yapıya evrildiğini de sözlerine ekledi.

ÜLKEMİZE GÜVEN DUYUYORUZ
Geçtiğimiz yıl normal bir ülkede olsa birçok sıkıntıdoğuracak ve ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyecekolayların üst üste meydana geldiğini vurgulayan Mert Mildon,  “Başka bir ülkede olsa yıllariçinde gerçekleşecek olayları biz aynı yıl içinde yaşadık ve hala tutunuyoruz, hala üretiyoruz, hala yatırım yapıyoruz” diye konuştu.  Bu ülkeden olmayan birinin bu durumu anlamasının çok güç olduğunu söyleyen Mert Mildon, “Miller Holding olarak yurt dışındakilereanlattığımız üretim ve yatırım hedeflerimiz onları şaşırtıyor. Onlara dediğimiz tek şey  ise‘Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güven duyun’ oluyor” dedi. Mert Mildon sözlerine şu şekilde sürdürdü:
“Türk insanı, insanımız, başka hiçbir ülkede olmayan bir yaşama azmine ve güç koşullarda da olsa işini layıkıyla başarma kabiliyetine sahip  Bu nedenle 2017 yılından çok umutluyuz. Bu yıl, daha çok üreteceğiz ve yaraları saracağız. Tüm engellere rağmen büyük Türkiye idealinde ilerlemeyedevam edeceğiz.”

BİRÇOK PAZARDA AÇILIM YAPTIK
Miller Holding’in 2017 yılını geniş bir yelpazede yatırım seferberliği ilesürdürdüğünübelirten Mert Mildon “Sadece ülkemizde değil Afrika’da Senegal de dahil olmak üzere, birçok yerde  devam eden Miller Holding yatırımları bulunuyor. İnşaat, havacılık gibi pazarlarda yeni açılımlarımız, faaliyetlerimizbulunmakta. Yeni pazarlara açılmak içinaraştırmalarımız dasürüyor.  Yılın ilk yarısında bu araştırmalarımızın bir bölümününihayete erdirmekniyetindeyiz” dedi. Senegal’deki yatırımların sonbaharla beraber sonuçlandırılacağını ve ikinci basamak için adım atılacağını belirten Mert Mildon, “Konut pazarında da İstanbul’da daha çok faaliyet göstereceğiz” dedi. Özetle bu yıl Miller Holding şaha kalkacak” diyen Mert Mildon,  “Türk olarak biz yüzyıllardır yaşıyoruz. Bu yıl bunu dost düşman herkes görsün istiyoruz. Bunu yapmak için de ekonomi çok önemli bir kulvar olacak. Özel sektörümüz de birikimi ile,şüphesiz bu yıl içinde çok büyük başarılar kazanacak. Bu başarıların bir kısmında da Miller Holding’in payının bulunması için, oldukça azimli bir şekilde çalışıyoruz. Tek şey bir şey söyleyebiliriz ‘Bizi izlemeye devam edin’ ” dedi.

1 MW’lık Enerji Santrali Kurmak İsteyen Üreticilere Müjde

1 MW’lık proje başvuruları için dağıtım şirketlerinden alınan izinlerde çıkan sorunlarınçözülmesi noktasında Avukat Melih Akkurt tarafındanbaşlatılan hukuki süreçte sona erdi. Güneş santrali (GES) inşa etmek niyetinde olan ancak dağıtım şirketince başvurusu geri çevrilen 16 şirketin avukatlığını yapan Melih Akkurt’un hukuk mücadelesi sonunda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, şirketlerin talebi üzerine yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. İdare Mahkemesihükmünün Danıştay 13. Daire tarafından da onanmasına karar verildi. Birçok elektrik üreticisive dağıtım şirketini ilgilendiren karar en başta elektrik sektöründeki yerli üreticilerce ‘müjde’ olarak karşılandı.

Avukat Melih Akkurt’un açtığı dava sonucunda yerli elektrik üreticilerinin yüzü güldü. Lisanssız üretim yapmak konusundaki başvurularının değerlendirilmesinde, ‘yalnızca mevzuatın baz alınması gerektiği’ hükmedilen karar, güneş enerjisinin lisanssız elektrik üretimi yapmaya hazırlanan yerli üreticilere umut oldu.
Akkurt’un, 16 şirketin yaptığı 46 başvuru için yürüttüğü hukuki mücadelenin sonucunda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, AKEDAŞ’ın şirketler tarafındanyapılanbaşvuruyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatta yer almayanolumsuz bakış açısına dayanarak geri çeviremeyeceğineyönelik karar vermiş ve yürütmeyi durdurmaya hükmetmişti.

AKEDAŞ’ın başvuruları ön değerlendirme ve teknik değerlendirme süreçlerinin ardından sonuçlandırılmasıgerekirken; mevzuatta bulunmayan bir prosedür işlettiğine işaret eden İdari Mahkeme’nin kararında; “Bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir” gerekçesiyle karar verilmiş ve anılan karar Danıştay 13. Dairesi tarafından da onanmıştır.

ÖNCEKİ BAŞVURULARGERİ ÇEVRİLMİŞTİ

Uzmanlar, Türkiye’de şimdiye dek lisanssız üretimde takriben 5 bin 500 başvurunun olumlu sonuçlandığına ve 3 bin başvurunun ise dağıtım şirketleri tarafından geri çevrildiğine dikkat çekiyor.
Avukat Melih Akkurt’un hukuki mücadelesi neticesinde alınan karar, yerli elektrik üreticileri için büyük önem taşıyor. Bu sayede yerli elektrik üreticileri ürettiği elektriğin enerji piyasasına girişini rahatlatması anlamında büyük öneme sahip. Tüm bunların sonucunda yargınınaldığı bu karar elektrik sektörünün gelişmesi sağlayacak. Ayrıcatüketicilerin de daha az maliyetle elektriğe ulaşmasına imkan sağlayacak.Mevzuat, elektrik üretiminde 1 MW’a kadar bir sınırla üretim için lisans almaya lüzum olmadan elektrik tesisi inşa edebiliyor. Yatırımcı lisanssız olarak güneş, rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan yararlanarak üretim yapabiliyor ve ürettiği elektriğin arta kalanını devlete satabiliyor. Ancak ürettiği elektriği bu şekildesatmayı amaçlayan yerli üreticilerin son zamanlarda dağıtım şirketlerinden izin alma konusunda problemlerle karşılaşmaya başlamasıyla ile birlikteoluşan sorunlarla ile ilgili olarak üreticilerin yoğun şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu daha detaylı incelemeye karar verdi.

DETAYLI İNCELEME
Güncel mevzuata göre elektrik üretiminde 1 MW’a kadar üretim yapmak için lisans almadanelektrik tesisleriinşa edilebiliyor. Lisanssız yatırımcı bu sayedegüneş, rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan üretim gerçekleştirebiliyor ve ürettiği elektriği bu şekilde satmak isteyen yerli üreticiler son dönemlerde dağıtım şirketlerinden izin alma hususundaproblemler yaşamaya başladı. Farklı gerekçelerle izin alma süreci olumsuz sonlanan ve bu alanda çifte standart olarak nitelendirilebilecek bir takım uygulamalar olduğuna işaret eden üreticilerin şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu incelemeye aldı. Bir taraftan dağıtım şirketlerine yönelik inceleme yürürenTEDAŞ, hususla ilgili 21 dağıtım bölgesinde uygulama birliği sağlamak ve küçük ölçekli üreticilerin üretime devam etmesi için yasal mevzuat değişikliğini gündemine aldı.

Re-Buildable Aatomizer Rba Nedir

Temel Bilgiler: RBA Nedir?

rba-atomizer-tank-nedir

Bu gibi konularda en doğru şey olaya en baştan başlamaktır. RBA terimi ismini re-buildable atomizerin(yeniden kurum yapılabilir atomizer) baş harflerinden alır. Bu yüzden aslında tüm yeniden kurulum yapılabilir tanklar aynı zamanda RBA’dır.
Bir RBA’nın anahtar özelliği önceden yapılmış halde bir iç atomizer olmamasıdır, yani coil ve pamuğu siz kendiniz birleştirirsiniz. Coil birçok farkı materyalden yapılabilir (genellikle Kanthal tel kullanılır).
Teknik olarak, tankı olmayan yeniden kurulum yapılabilir atomizerler de RBA sınıfındadır. Yani kullanmak için üzerinde çaba harcadığınız her coil RBA özelliğindedir. Ama pratikte çoğu insan RBA’yı yeniden kurulum yapılabilen tanklar için kullanmaktadır. Bu biraz kafa karıştırıcı, ancak bu yalnızca teknolojinin gelişmesiyle kullanılan jargonun da nasıl değiştiğiyle alakalıdır.

RBA: Anahtar Özellikler

Bir coili RBA olarak kurmak aslında bir devreyi kendi yaptığınız bir rezistans ile tamamlamaktır. Ateşleme tuşuna bastığınızda elektrik coile ulaşır ve coil ısınmaya başlar, bu sayede e-likit buhar haline dönüştürülür.

Dış kısımda yer alan iki direk negatif, merkezdeki ise pozitif bağlantıdır. Bu RBA’da pozitif direk iki bağlantı noktası sunması açısından bölünmüştür.

Bunlar genellikle direkler üzerinde yer alır, ancak bazılarında direk olmadan da aynı işlem gerçekleşir. (Örneğin: Wotofo Conqueror)

 

rta_atomizer_deck_yapısı

Tüm RBA’larda tüm olayın gerçekleştiği yer kurulum alanıdır (deck). Bu alanda coillerin bağlandığı direkler bulunur ve e-likit bu alanda buharlaştırılır. Pamuk coilin içinden geçirilir ve bu sayede e-likit emilimi gerçekleşir.
Yeniden kurulum yapılabilir tank tiplerinde e-likit emilimi için farklı yollar olabilir. Örneğin bir RBA kurulum alanının altında bir tanka ihtiyaç duyarken diğer biri kurulum alanının içinde bulunduğu bir tanka ihtiyaç duyabilir. Son olarak, tüm RBA’ların ürettiği buharı ağızlığa kadar getirecek bir sistemleri vardır.

RBA Yeniden Kurulum Yapılabilir Atomizerlerin Artıları ve Eksileri

Bu kısımda RBA’ların genel olarak en önemli artıları ve eksilerinden bahsedilecektir. Tüm bu noktalar yeniden kurulum yapılabilir tankların her bir tipi için geçerlidir.

Artılar

• Diğer hazır coillerden çok daha ucuzdur.
• Daha iyi aroma sağlar.
• Daha iyi buhar üretimi.
• Coilleri daha uzun süre kullanabilirsiniz.
• Zevkinize uyan e-sigara deneyimini kendiniz özelleştirebilirsiniz.

Eksiler

• Halihazırda kurulu olan coiller kadar basit bir kullanımı yoktur.
• Ne yaptığınızı biliyor olmanız gerekir, devlerin nasıl çalıştığı ve nasıl daha güvenli olabileceği hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
• Kullanmak için bir “moda” ihtiyacınız vardır.

Yeni Sezon ve Yaz Dizileri Fragmanları Fragman2.com’da

Yazın bu sıcak günlerinde içimizi serinleten sahil kenarı çekimleriyle, gevşeyen gönül yaylarına birebir olan yaz aşklarıyla, gençlerin kanını kaynatan yaz dizilerimiz start vermiş durumda. Dizilerin daha ilk baştan etkileyici başlaması diziye olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu etkileyicilik ve merak içinde en çok kullanılan yöntem fragmanlar. Gelelim bu dizilerimizin ilk fragmanlarının dönmeye başladığı siteye.

Siteye ilk girişinizde karşınıza direk yeni başlayan dizilerimizin fragmanları çıkıyor. Bu dizilerden bazıları iki yalancı birbirine yalan söyleyen iki çifti, ateş böceği romantik bir aşk dizisini, rüya, deli gönül ve dolunay. Dizileri heyecanla beklerken tv de görmeyi ummadan direk bu siteye girerek istediğimiz dizinin fragmanını izleyebiliyoruz.

İnternette şu filmin şu bölümün fragman videosu diye aratıp uğraşmak yerine tek bir siteden istediğiniz tüm fragman izle videolarına ulaşabileceksiniz. Dizi fragmanları diziyle ilgili küçük ipuçları taşıyor ve daha fazla heyecanlanmamızı sağlıyor aslında. Site yeni dizilerin yanı sıra eskiden beri yayın hayatına devam eden dizilerin videolarını da barındırıyor. Adı efsane dizisi kısa bir ara verdikten sonra yayın hayatına devam ediyor ve fragmanı bu sitede yer alıyor. Kalp atışı dizisi oldukça ilgi çekiyor.

 Siteyi tavsiye ediyor musunuz?

Bu soruya gelecek olursak evet site fragmanlara kolay ulaşım rahat izleme ve yenilik açısından hoş bir durumdadır. Siteyi sosyal medyada takip ederek oralardan da bilgi edinebilirsiniz. Film, dizi ve sinema keyfinizin çok önemli olduğunu düşünerek sizlere bu tanıtım yazısını yazdık. Bu yeni ve kullanışlı siteyi takip etmeniz sosyal hayatınız içinde sizin içinde iyi bir seçim.

2017 yaz sezonu yeni dizileri ve Fragmanları

İzlenen dizilerin en can alıcı noktası her zaman için yeni bölümü heyecanla beklerken, hafta içinde yayınlanan dizi fragmanlarının heyecanı taze tutmasıdır. Yayınlanan fragman kısa olduğu için dizi fragmanları bekleyen kitlenin dikkat ettiği en önemli faktör HD kalitede yayınlanmalıdır.

Yaz Sezonu Dizileri

Yaz tatilinin girmesiyle birlikte sezon finali yapan dizilerin yerine birçok yeni dizi ekranlara gelmektedir. Yayın hayatına yeni başlayan dizilerden biri olan kalp atışı iki gencin yıllar sonra, iki doktor olarak karşılaşmasının hikayesini anlatır. Diğer yandan ateş böceği dizisi de klişeleri yıkarak taksi şoförü bir genç kız ile yakışıklı bir avukatı konu alır. Yaz boyunca takip edeceğiniz dizilerde fragman izle aramasıyla sürekli sevilen dizilerin fragmanlarını arar çoğunda kaliteli sonuçlar elde edemeyiz. Sitede dizilerin fragmanlarına ulaşılabilir ancak bölümün tamamı sitede yayımlanmamaktadır.

Yeni yayın hayatının bir diğer merakla beklenen dizisi ise iki yalancı dizisidir. Çocukluk aşkıyla evleneceği esnada terk edilen Serkan ve aile baskısından bunalıp bodruma kaçan Duygu’nun yollarının kesişmesiyle ardı sıra gerçekleşen komik hikayelerin yer aldığı dizi oldukça yüzünüzü güldürecek gibi duruyor. İki öğretmenin aşkını izleyeceğiniz deli gönül dizisi ise İstanbul’dan Antakya’ya uzun bir yolculuk için sizleri bekliyor. Karşımıza sürekli çıkan sosyal sınıf ayrılıklarına istinaden kaderin sürekli birleştirdiği iki gencin hikayesini anlatan rüya adlı dizi, her rüyanın bir sonu olup olmadığını görmek için tam da doğru adrestir.

Hayallerini gerçekleştirip başarılı bir aşçı olmak ve japon mutfağını öğrenip, restoran açmak isteyen Nazlı’nın bu yolda zengin bir adamın özel aşçısı olduğu, imkansız aşkı gün yüzüne çıkaran dolunay dizisi ise tesadüflere olan inancınızı kuvvetlendirecek gibi duruyor.

Enuygun anında kredi veren bankalar

Günümüz şartlarında insanların ihtiyaçları sürekli artarak çoğalmaktadır. Durum böyle olduğundan birçok insan bir şekilde, gerek kredi kartları ile gerekse ihtiyaç kredileri kullanarak, parasal konularda kendilerini rahatlatarak hayatlarına devam etmektedir. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen insanlar, öncelikle Enuygun kredi veren bankalar konusunda araştırma yaparak bu ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Kişi bütçesine uygun krediyi bankadan çekmek için araştırmalarının sonucunda bir takım hesaplamalar yaparak, uygun kredi veren bankayı tespit eder. Daha sonra ihtiyaç kredisi kullanmak istediğini bankaya bildirir. Krediyi kullanmak isteyen kişinin isteğini değerlendirmeye alan banka, isteği onaylamak için bir takım risk değerlendirmelerini hesaplamak zorundadır. Bankanın yaptığı hesaplar ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç kredisini onaylar veya onaylamadı ise gerekçelerini bildirir. Bankaların ihtiyaç kredisi kullandırma konusunda yapmış olduğu hesaplamalar ve değerlendirmeler genellikle aynıdır ama değerlendirme sonuçları birbirlerinden tamamen farklıdır. Anında kredi veren bankalar ihtiyaç kredisi vermeden önce kişiyle ilgili değerlendirmeleri şu başlıklar altında incelemektedir.

Kişinin son beş yıl içerisinde kullandığı kredi kartlarını, kullanmış olduğu bireysel ve ihtiyaç kredilerini artı mevcut açık olan kredi hesaplarını inceler. Önceki yıllarda kişinin kullandığı kredileri veya halen ödemekte olduğu kredi kartı veya kredileri ödeme şeklini ve performansını inceler. Kişinin bir başkasına kefilliğini ve bu durumda yapılan ödemeleri takiben hesaplar yapar. Eğer ki kefil ile kredi kullanıyorsanız, kefilin de aynı şekilde bankalardaki veya genel gelir durumunu inceler.

İhtiyaç kredisi kullanacak kişinin gelirlerini ve giderlerini inçler. Bunun gibi birçok kriterler incelendikten sonra olumlu ya da olumsuz karar verilerek kredi kullanmak isteyen kişiye bildirilir.

Düşük Faizle Kredi Veren Bankalar

Tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi veya bireysel kredi başvurusu yapılmadan önce, bankalar tarafından kredi riskleri incelemelerinde, kredi notunuzun düşük çıkmaması ve anında en uygun kredi alabilmek için ve başvurunuzun anında onaylanması için, uzun zaman önce ödenmemiş ve faizleri yükselmiş kredi kartlarınızı temizleyerek işe koyulmak gerekmektedir. Enuygun kredi veren bankalar Denizbank, ING bank, Garanti bankası olarak birkaç banka saymamız mümkündür. Saymış olduğumuz bankaların uygun seçenek ve sağlamış olduğu imkanlarla müşteri memnuniyeti açısından düşük faizle kredi verdiklerini söylememiz mümkündür.

Arapça Öğrenmek İsteyenlere Güzel Bir Haber

Dünyanın en zor dillerinden birini öğrenmek ister misiniz? Gerek iş hayatında gerekse yurt dışı seyahatlerinizde kullanabileceğiniz yardımcı dile ne dersiniz? Konuşulma oranı her geçen gün artan Arapça pek çok kurs ve eğitim salonunda öğretilmektedir. Her ne kadar zor olsa da meraklısı da bir o kadar çoktur. Arapça çoğunlukla Müslümanlar ve iş adamları tarafından öğrenilmektedir. İş bağlantıları Arap dünyasına açılan pek çok şirket, Arapça bilen çalışana ihtiyaç duymaktadır ancak ne yazık ki Türkiye’de Arapça bilen sayısı oldukça azdır. Bu nedenle Arapça öğrenmek ve iş hayatında kalıcı yere sahip olmak için dil eğitimi alabilirsiniz. Arapça özel ders almak tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Nasıl mı?

Arapça Öğrenmenin Yolları Nelerdir?

Arapça öğrenmek, İngilizce ya da Almanca öğrenmekten biraz daha zordur. Bunun temel nedeni diğer yabancı dilleri eğitim biraz da olsa tanıyor olmanız.  Arapçanın yabancı dil olarak okullarda görülmemiş olması durumu kısmen zorlaştırıyor. Hiç tanınmayan bir dili öğrenmek zordur bu nedenle en güzel şekilde öğrenmenizi sağlayacak tekniği keşfetmeniz önemlidir.

Bulunduğunuz şehirde Arapça özel ders veren kursları tercih edebilirsiniz. Bunu tercih ederken nadir bulunan bir kurs olduğu için maliyetinin fazla olabileceğini unutmamalısınız.

Arapça bilen ve ders verebilecek kişilerden özel ders alabilirsiniz. Özel ders almanın avantajları fazladır ancak öğretmenle devamlılık sağlamak hem maddi açıdan hem de düzen açısından sıkıntı yaratacaktır. Bir diğer dil öğrenme yolu ise online eğitimdir.

İnternet Üzerinden Arapça Öğrenmek Mümkün mü?

Arapça dil öğrenme yöntemlerinden en çok tercih edilen internettir. İnternet üzerinden saat esaslı ders satın aldığınızda kendi seviyenize göre ilerlemeniz mümkündür. Sıfır noktasında bulunan kişiyle iyi derecede olan kişinin birbirinden farklı eğitimi alması önemlidir. Bu nedenle önce seviyenizi belirlemeli daha sonra öğretmeninizi seçmelisiniz. Öğretmenlerinin başarıları ile anılmış,  piyasada adını duyurmuş sitelerden birini tercih ederseniz dil öğrenme sürecinizi hızlandırmış olursunuz. Arapça özel ders almaya karar verdikten sonra online diyaloglar, gramer çalışmaları hızla başlayacaktır. Kendinizi sıkıntıya sokmadan adım adım ilerleyebileceğiniz bu sistemde en ufak bir detayı dahi atlamanız mümkün değildir. Dinleme saatleri, konuşma saatleri, gramer günleri olmak üzere her seansta kendinizi biraz daha geliştirebilirsiniz.

Online Dil Sitelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Arapça internetten ders alınarak öğrenilebilecek dillerden biridir. Bu süreçte önemli olan online siteler arasından doğru olanı seçebilmektir. Bir dil eğitiminden beklentileriniz nelerse belirleyip daha sonra bu kıstaslara bağlı olarak seçim yapmalısınız. Her şeyden önce sitenin öğrenci yoğunluğuna göz gezdirmelisiniz. Ne kadar çok sayıda öğrenciye sahipse başarı oranı o kadar fazladır. Bununla beraber üyesi olan ve daha önce Arapça dersleri almış üyelerden fikir almalısınız. Merak ettiğiniz her şeyi sorup güvendikten sonra kayıt yaptırmalısınız.

Dil eğitimi almak istediğiniz sitede dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta öğretmen sayısıdır. Binlerce tecrübeli öğretmenin ders verdiği siteler her zaman daha iyi eğitim vermektedir. Bu kıstasları gözden geçirdikten sonra siteye üye olabilir, dil eğitiminize başlayabilirsiniz.

Arapça Öğrenmek İsteyenlere Güzel Haber

Türkiye’de yabancı dil denildiğinde akla ya İngilizce ya da Almanca gelmektedir. Ne yazık ki hem eğitim hem de iş hayatında alternatif üretilme durumu oldukça azdır. Bunun önüne geçmek ve farklı dilleri öğrenmek isteyenler için Preply.com mükemmel bir kampanya sunuyor. Site, online dil eğitimi almak isteyen herkese birbirinden tecrübeli öğretmenlerle seçim fırsatı tanıyor. Öğretmeni kendizin seçtiği,  ders saatlerine kendizin karar verdiği bir dil eğitimi istemez misiniz? Arapça özel ders almak isteyen herkes bu site sayesinde gün içinde dilediği saatte, istediği ortamda ders alabilme şansını yakalıyor.

25.000 öğretmeni ile hemen her dilde eğitim veren site Arapça konusunda da son derece tecrübeli öğretmenlere sahip. Yalnızca siz değil sizin gibi 70.000 öğrenci de bu adresten dil eğitimi alıyor.

Online Özel Ders ile Arapça Öğrenmenin Fiyatı Nedir?

Dil kursları her geçen gün daha da kıymetli bir hal alıyor. Gün geçtikçe tüm iş dünyası dil meziyetine sahip çalışanlara kucak açıyor. Durum böyle olunca öğrenmek istediğiniz dil ne olursa olsun muhakkak eğitimini almanız gerekiyor. Kurslar, okullar ve online eğitim siteleridil öğrenmek isteyen tüm öğrencilere kapılarını açıyor fakat ne yazık ki tüm bu fırsatlar maddiyatla doğrudan ilintili.

Arapça öğrenmek için eğitim almak istiyorsanız tercih edebileceğiniz en uygun fiyatlı yol online eğitim olacaktır. Kurslar ve okullar aylık talepleriyle dudak uçuklatacak türden. Bu yüzden online seçeneklerinizi gözden geçirerek en uygun fiyata sahip siteyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli nokta sitenin saat başı ücret alıyor olmasıdır. Saatine 2 dolar alan siteler olduğu gibi 12 dolar alan siteler de bulunmaktadır. Doğru tercihle hem yükümlülüklerinizi azaltmalı hem de dil öğrenmenin tadını çıkarmalısınız.

Arapça Öğrenmek için Yurt Dışına Gidilmeli mi Yoksa Alternatifler Yeterli mi?

Arapça, İngilizce gibi konuşulduğu ülkelerde öğrenilebilen bir dil değildir. Alfabesinden telaffuzlarına kadar Türkçeden çok farklı olduğu için çalışılması ve öğrenilmesi gereken bir derstir. Bu nedenle Arap ülkelerinden hangisine giderseniz gidin çok zamana ihtiyacınız olacaktır. Üstelik orada harcayacağınız zamanı ve parayı kendi evinizde dil eğitimi alarak harcayabilirsiniz.

Arapça Öğrenmek Uzun Sürer mi?

Arapça aşina olunan diğer yabancı dillerden biraz daha zorludur. Köklü ve çeşitli bir yapısı olduğu için profesyonel bir öğretmenden ders alınması sağlıklı olacaktır. Öğrenmeye karar verdikten sonra her gün düzenli olarak çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Gün içinde en az 2,5-3 saat Arapça çalışır, düzenli olarak ders alırsanız en geç 1 yıl içinde konuşmaya başladığınızı fark edeceksiniz.

Strateji Oyunları Bağımlılık Yapar mı?

Eskiden sadece bilgisayarlar aracılığıyla oynanan strateji oyunları günümüzde tablet ve telefon gibi mobil cihazlarda da oynanabilmektedir. Tarayıcı üzerinden oynanan strateji oyunlarında en popüler kategori şüphesiz ki stratejidir. Düşmanla savaşmak, tarım ve hayvancılık yapmak, ekonomiyi düşünmek ve buna benzer faaliyetleri kapsayan Loa II gibi strateji oyunları birçok bakımdan ilgi, zaman gerektirir. Strateji oyununu düzenli ilerletmek adına harcadığınız zaman ile oyun bağımlılığını birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Tek düze oyunlardan farklı olan strateji oyunları diğer oyunların aksine oyunculara faydalı birçok şey katmaktadır.

Strateji Oyunları Bağımlılık Yapar mı?

Strateji oyunlarındaki bağımlılık ihtimali, diğer her şeyde var olan bağımlılık ihtimali kadardır. Bağımlı olmaya yatkın biri, sadece strateji oyunlarına değil; karşısına çıkabilecek birçok oyuna, uygulamaya bağımlı olabilir. Strateji oyunları bağımlılığa neden olmanın aksine birçok fayda sağlamaktadır. Oyunlara bağımlı olmamak adına kendinizce önlemler alabilmeniz; böylece oyunun faydalı yönlerini görebilmeniz mümkün. Lol olarak da bilinen League of Angels da fayda alınabilecek strateji oyunlarından bir tanesidir.

Strateji Oyunlarında Bağımlılık Nasıl Önlenir?

Strateji oyunları tek başlarına bağımlı olmaya neden olmadıkları için bağımlı olmayı önlemekte oyuncunun davranışları ön plandadır. Oyunu oynarken kendinizi bir düzene sokmak faydalı olabilir. Oyunu açıp oynayacağınız saatleri düzenleyip günün geri kalanında sorumlu olunan işleri yerine getirmek gerekiyor. Strateji oyununda oyuna belli aralıklara girerek işlem yapmanız başarılı olmanızı etkileyecektir. Bunun için oyun saatlerini 2-3 saat aralıklarla 30 dakika gibi setler şeklinde belirlemelisiniz. İnşaatın bitme süresi, hasat vakti gibi süreli işlemler söz konusuysa planı o gün için ufak değişikliklerle yeniden oluşturabilirsiniz. Belirlenen saatler dışında, boş vaktiniz yoksa oyunu açmamanızda yarar var. Tüm bunları yapmak tamamen oyuncunun elindedir. Oyuncu kendini bu anlamda kontrol edemeyip, bağımlılığa yönelik suçu strateji oyununa yüklememeli.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak için Neler Yapılabilir?

Aslında oyunun kendisine bağımlı olmadığınızdan oyunu bir daha hiç açmamak, oynamamak çözüm olmayacaktır. Oyun ve bilgisayar bağımlılıklarında kişi kendisine yönelik eylemlerde bulunmalıdır. Bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız oyun saatleri dışında bilgisayarı, telefonu ve tableti elinize hiç almamakla işe başlayabilirsiniz. Kalan bu vakitlere, yapmanız gereken zorunlu işleri yerleştirirseniz; zorunluluklar sizi bu sürede cihazlardan uzak tutacaktır. Bağımlılığı oyunu oynamayı bırakmadan çözmek tamamen sizin yararınıza olacaktır. Neticede ileride başka bir oyuna aynı şekilde bağlanmanız da söz konusu olabilir. Bunun için sorunu kökten halletmeli; konuyu kendi içinizde netleştirmelisiniz. Bağımlılıktan kurtulacağınızı düşünerek strateji oyununu oynamayı bırakmak sizi oyunun faydalı yönlerinden mahrum bırakacaktır.

Strateji Oyunları Faydaları

Tarayıcı bazlı strateji oyunları günümüzde de eskiden olduğu kadar tercih ediliyor. Bu ilgiden kaynaklı olacak ki oyunlarda ciddi geliştirmeler söz konusu. Karmaşık yapıları olan strateji oyunları olması gerektiği gibi oynanırsa kişiye birçok fayda sağlamaktadır. Loa II gibi düşünmeye sevk eden odaklanma gerektiren strateji oyunları oyuncunun yararınadır. Oyundaki sohbet alanı sayesinde gençler oyun oynarken aktif olup sosyalleşebilmektedir. Böylece oyuna sadece oyun oynamak için girmemiş olursunuz. Oyunların belirli kuralları olduğundan ve gençler oyunu oynamak için bu kurallara uymak zorunda olduğundan; strateji oyunları kurallara uyma ve kurallarla yaşama alışkanlıkları kazandırırlar.

Strateji Oyunları ile Kazanma Bağımlılığı Yenme

League of Angels gibi strateji oyunlarında kazanan ve kaybeden taraflar vardır. Kazanmak gençleri mutlu ettiği kadar kaybetmek de üzmektedir. Ancak strateji oyunları sayesinde kaybetme konusunu çok büyütmemeye başlayan gençler, kazanan taraf olmadıklarında diğer kazananlara olumsuz bakmayacaktır. Başarısız denemeler oyuncuyu yıldırmayacak kazanmak için tekrar tekrar denemeler yapacak ve her denemede kendini geliştirmiş olacaktır. Neticede oyuncu, kazanmaya karşı olan bağımlılığına bir son verecek ve kaybetmeyi de doğal karşılayacaktır.

El ve Göz Koordinasyonunu Strateji Oyunlarıyla Geliştirme

Bağımlı olmaktan korkulan strateji oyunlarının düşünülenin aksine birçok fayda sağlandığı artık biliniyor. Oyun oynarken kullanıcı hem ellerini hem gözlerini aynı anda kullanabilmektedir. Gözlerin gördüğünü ve beynin komut verdiğini ellerin yerine getirmesi gerekiyor. Strateji oyunu oynadıkça bu düzen olumlu bir şekilde gelişiyor. Dikkatin ve konsantrasyonun gelişmesi konusunda da fayda olan strateji oyunları ile kendinizi hiç zorlamadan geliştirebilirsiniz.

Strateji Oyunu ve Problem Çözme Kabiliyeti

Strateji oyunları oynanırken zihinde sorunlara yönelik alternatif çözümler gelişmektedir. Sorunu çözmeye odaklanmak ve neticesinde başarılı olmak önemli bir yetenektir ve strateji oyunu oynandıkça bu yetenek ciddi oranda gelişir. Problem çözmenin yanında oyun gereği hızlı karar vermek durumunda olduğunuzdan hızlı karar verebilme becerisi de gelişir. Yapılan araştırmalara göre tıp alanındaki öğrencilere işlem yapmadan önce haftada 3 saat video oyunu oynaması tavsiye edilmiştir.

Bağımlılık ve İyi Oyunculuk Ayırt Edilmeli

Strateji oyununu oynamayı sevmek, bağımlı olmak ve iyi oyuncu olmak tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Oyunu sevmek ve başarılı olmak adına zaman harcamak bağımlı olmayı ifade etmez. Bağımlı olabilmeniz için bütün gün hatta gece oyunu düşünüyor olmanız; temel ihtiyaçlar dışında oyun başından kalkmıyor olmanız gerek. Bunun dışında oyunda başarılı olmak için belli bir düzende oynamak bağımlılık kabul edilemez.

Strateji Oyunları Zararlı mı?

Strateji oyunlarının zararlı olup olmaması birçok etkene göre değişmektedir. Sadece strateji oyununu değil herhangi bir oyunu zararlı hale getirmek tamamen kullanıcının elindedir. Ayrıca oyunun yararlı yönleri de değerlendirilmeli ve yarar zarar dengesi hesap edilmelidir. Bu açıdan bakıldığında oyunun yararlı yanlarının daha fazla olduğu görülebilir.

Dış Kapı Hakkında Genel Bilgiler

Dış kapılar bir evin girişinde yer alan, sıcak ya da soğuk hava alışverişini engelleyen genel olarak çelikten yapılan ürünlerdir. Geçmişten günümüze dış kapılar birçok değişime uğramışlardır. Eski dönemlerde evi simgelemektedirler hatta birçok anlam içermektedirler. Artan rekabet nedeniyle de dış kapı fiyatları ve şekilleri değişim göstermektedir. Renk, simge ya da sağlamlık olarak değişim gösteren birçok dış kapı modelleri yer almaktadır. Dış kapı bir ev için oldukça önem arz etmektedir. Özellikle de güvenlik konusunda önemi oldukça fazladır. Son dönemlerde artış gösteren dış kapı modelleri farklı ürünlerle ve müşterinin isteğine göre de tasarlanabilir.

Kapı çeşitleri şu şekilde sıralanabilir; masif ahşap, çelik kapı, demir kapı, fiberglas kapı ve camdan tasarlanan dış kapı modelleri yer almaktadır. Hem güvenlik hem de dekorasyon olarak kapı seçimi yapılırken çok hassas davranılması gerekmektedir. Kapı tercihi yapılacağı zaman en çok dikkat etmeniz gereken konu ise kapının montajıdır. Yapılacak çok küçük hesaplama hatası bile kapının sağlamlığı konusunda tehdit içerebilir. Bu sebepten dolayı kapı montajı hem kaliteli hem de bu konuda profesyonel olan kişiler tarafında yapılması gerekmektedir.